Bastun för just dig och din familj både sommar och vinter

Fåglarö Foto Sommarnöjen / Arkitektstudio Widjedal Racki

Bastun är en mysig och trevlig investering som varar över tid. Framförallt för oss som bor på nordligare breddgrader, då vi under vinterhalvåret fullt ut kan njuta av att komma in till ett hett bastubad efter att ha varit ute i kylan.
Den perfekta bastun. Finns den? Åsikterna går isär. Vi tycker olika, som med allt annat. För att få till den perfekta bastun för just dig och din familj är det några saker man bör tänka på innan man sätter i gång med installationen.
LÄGET
Bastun har gått både av och på modet. Länge var den ett självklart inslag i praktiskt taget varje villa, men då den ofta placerades illa avskiljt i källaren eller liknande, blev den inte alltid använd så ofta, och fick istället verka som förråd. Numer resonerar vi annorlunda. För att öka värdet av bastun är det nu populärt att placera den någonstans med utsikt, med stora tillhörande glaspartier och anslutande relaxrum.
Detta gör att chansen att utnyttja den investering som en bastu innebär ökar. Naturligtvis använder man bastun mer om den är lättillgänglig, och dessutom bjuder på trevlig utsikt och tillhörande faciliteter. Tänk alltså noga efter innan bastuinstallationen påbörjas för att få ut maximalt av din bastu.
BYGGA SJÄLV ELLER KÖPA MONTERINGSFÄRDIGT
Fler och fler väljer att köpa monteringsfärdiga basturum, troligtvis beror detta på att det numer finns så många olika monteringsfärdiga alternativ på marknaden, och att priserna är så pass pressade, att det knappast lönar sig att bygga själv. Naturligtvis finns det andra värden med en egenhändigt byggd bastu – de gränslösa möjligheterna och tillfredsställelsen – men i de flesta fall blir det både billigare och enklare att köpa monteringsfärdigt. Det mesta brukar dessutom ingå, även belysningen. Om man ändå vill bygga själv krävs god planeringsförmåga och vissa förkunskaper om ventilering, ljussättning och byggteknik. I de sällsynta fall bastun ska fylla ett helt rum är det lämpligast att bygga den från grunden, och inte köpa något monteringsfärdigt alternativ.

Även om man köper en monteringsfärdig bastu, som man i stort sett helt och hållet kan montera på egen hand, kan andra kostnader tillkomma. Detta oftast på grund av ventilations- och elinstallationer. Fördelaktigt är dock att alla sådana installationer är rot-avdragsgilla så länge bastun är förlagd till hemmet.
VENTILATION
Ventilationen är mycket viktig. En bastu genererar mycket värme vilket gör att den varma luften behöver ventileras både i och utanför bastun för att hålla luftfuktigheten på en acceptabel nivå. Har man valt en monteringsfärdig bastu bör man följa anvisningarna till punkt och pricka. Om det handlar om ett platsbygge krävs noggrann planering vad gäller ventilationen, och det är viktigt att se till att luften strömmar igenom hela rummet – nedifrån och snett uppåt. Intagsluften bör komma in lågt från samma sida som aggregatet och sedan strömma ut högt på motsatt sida. En luftspalt krävs också mellan bastuväggarna och rummets övriga väggar.
BASTUTYP
Det finns ett flertal olika bastualternativ att välja på, vare sig det är ett helt basturum som ska införskaffas, eller bara generatorer och aggregat. Den klassiska bastun går under namnet våtbastu, men våtbastun har på senare år mött konkurrens från ångbastun, den infraröda bastun och torrbastun. Den infraröda bastun värms upp genom ljuset från infraröda lampor, medan torrbastun och ångbastun drivs utan aggregat. Vilken av de olika alternativen som passar dig är naturligtvis en smakfråga.
VÅTBASTU
Det som vi i Sverige förknippar med bastu. Den klassiska saunan. Detta är fortfarande den stora favoriten i Norden. En riktig klassiker som dock kräver en del jobb innan den blir varm. Det är viktigt att tänka på att rörkanalen från kaminen blir korrekt dragen. Våtbastun räknas inte som våtrum, så någon våtrumsspärr behövs emellertid inte.
ÅNGBASTU
Härör från Orienten och är sett till temperatur en något mildare variant än våtbastun. Temperaturen är i regel som mest upp emot 65 grader, däremot är luftfuktigheten högre, vilket gör att ångbastun trots den lägre temperaturen värmer gott och upplevs som mycket värmande. Ånga sprids från en ånggenerator. Den höga luftfuktigheten gör att kraven på materialen i bastun är höga, och ångbastun klassas också som ett våtrum. Därför är det fördelaktigt att kakla en ångbastu, alternativt ha golv och väggar i något stenmaterial med tillhörande fuktspärr. Alternativet är ett monteringsfärdigt ångbasturum som i mångt och mycket ofta liknar en duschkabin.
INFRARÖD BASTU
Ett alternativ utan aggregat. Värmen framkallas av infraröda lampor. Precis som ångbastun blir inte den infraröda bastun överdrivet varm – den vanliga temperaturen är strax under 65 grader. Det som är unikt med infraröda strålar är att de värmer kroppen mer än de värmer luften, varför många upplever detta alternativ som mycket trevligt. Till utseendet är en infraröd bastu ofta snarlikt en vanlig våtbastu, och installationen av de infraröda lamporna är ofta enkel med en vanlig stickproppskontakt.
TORRBASTU
Tuffa bastubadare tycker bäst om torrbastun, en mycket het och torr variant, där temperaturen stiger över 100 grader. Det finns särskilda aggregat för att åstadkomma en torrbastu. Frånsett det så fungerar och byggs torrbastun i princip som en våtbastu.
KOMBINATIONSBASTU
Kombibastun är en kombination mellan klassisk våtbastu, torrbastu och ångbastu. Du kan själv välja vilket du föredrar för tillfället, utan att begränsa dig till något enskilt alternativ.

Evolve från Tylö är ett designmässigt mästerverk med rak panel och dolda spikar. Bastun är klassiskt utformad med panel i asp eller gran. Inredningspaketet som medföljer innehåller lavar och ryggstöd i asp eller gan samt integrerad belysning bakom ryggstödet. Även aggregat medföljer. Pris ca 50 000 kr.

En fulländad bastu från Luxway med både traditionellt aggregat och infraröd bastuvärme. För dig som både vill ha det bästa av två världar. Enkel rengöring då lavar och golv är lätt avtagbara. Ett bastuaggregat på 6 Kwh medföljer. Pris ca 39 000 kr.

En läcker konstruktion från Tylö med en sektion för ångbastu samt en sektion för dusch och ångbad.

Den vedeldade bastuugnen Kota Kuru 14 från bastubutiken.se är det perfekta valet för att skapa en genuin bastuatmosfär. Glasdörren till vedinskjutet låter dig njuta även visuellt av den varma glöden. Pris 3 690 kr.

Kota Inari från bastubutiken.se uppfyller alla krav och önskemål som kan tänkas ställas på en bra bastuugn. Den stora stenmängden garanterar effektiv badkastning. Ugnstommens och yttermantelns runda form förlänger produktens livslängd på grund av att ugnen bättre tål belastningen från värmeexpansionen. Pris 8 300 kr.

Det elektriska bastuaggregatet Kota Saana från bastubutiken.se förenar skön bastuånga med stilfull design. Nätkonstruktionen runt stenarna lyfter fram dem på ett effektfullt sätt och den elektroniska termostaten håller temperaturen på en jämn och behaglig nivå. Pris 5 190 kr.

1. Säkerställ att golvet är halkfritt.
2. Träet ska inte vara av så låg kvalitet att det ger stickor.
3. Bastudörren ska enkelt kunna öppnas inifrån genom en lätt knuff utåt. Inget handtag ska behövas och dörren ska öppnas utåt.
4. Det bör alltid finnas ett skydd runt bastuaggregatet för att risken för brännskador minimeras.
5. Alla ledningar till aggregatet och belysningen ska dras av behörig elektriker – allt annat är en säkerhetsrisk. 1. Säkerställ att golvet är halkfritt.
2. Träet ska inte vara av så låg kvalitet att det ger stickor.
3. Bastudörren ska enkelt kunna öppnas inifrån genom en lätt knuff utåt. Inget handtag ska behövas och dörren ska öppnas utåt.
4. Det bör alltid finnas ett skydd runt bastuaggregatet för att risken för brännskador minimeras.
5. Alla ledningar till aggregatet och belysningen ska dras av behörig elektriker – allt annat är en säkerhetsrisk. 

Läs mer om Badtunnor

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar