Rent vatten i poolen

Rent vatten i poolen

Rent vatten i poolen kräver minimalt med underhåll om man bara ser till att hålla sin pool ren och vattnet balanserat. Men du behöver dock fylla på nytt vatten, kontrollera pH-värdet och klorvärdet samt använda rengöringsmedel regelbundet. Tänk på att ett klart, ofärgat, luktfritt och inbjudande vatten oftast är ett bra vatten.

Rent vatten i poolen: Här följer en kort beskrivning av några av de vanligaste problemen man kan stöta på som poolägare samt vad man kan göra åt dem;

Poolvattnet är grönt och väggarna känns hala.

Detta beror på att det har bildats alger i vattnet, vilket i sin tur kan bero på att klorvärdet är för lågt. Tillsätt algmedel eller gör en chockklorering. Mät även Cyanursyrahalten. Cyanursyra skyddar kloret från att brytas ned av solen. Om den är högre än 80–100 ppm måste vattnet spädas tills det sjunker till 25–50 ppm.

Poolvattnet är grumligt.

Detta kan bero på att vattnet är för kalkrikt. Ett för högt pH-värde gör att vattnet blir mjölkigt. Sänk pH värdet och justera en eventuellt för hög alkalinitet. Men det kan även bero på att det finns fina partiklar i vattnet. Backspola i så fall filtret och tillsätt flockningsmedel. Om filtret är äldre än 3 år bör det dock bytas.

Vattnet är missfärgat.

Rödbrunt vatten tyder på hög järnhalt.
Brunsvart vatten tyder på att det finns mangan i vattnet
Blågrönt vatten tyder på en för hög kopparhalt.
Gör en chockklorering och tillsätt sedan flockningsmedel som binder partiklarna så att de kan fastna i filtret och föras bort genom backspoling. Undvik även att använda kopparrör i poolsystemet då de fäller ut i kontakt med klor. Justera pH-värdet.

Det luktar mycket klor i poolen.

Detta beror på att det finns en för hög halt av bundet klor, kloraminer i vattnet. Gör en chockklorering för att balansera klorvärdet.

Vattnet känns irriterande för ögon och hud.

Troligtvis är pH-värdet fel. Justera det så att det hamnar mellan 7,2-7,6. Även en för hög halt av bundet klor, kloraminer kan orsaka irritation. Gör då en chockklorering eller byt ut en del av vattnet med en extra lång backspolning.

Det bildas skum på vattenytan.

Det finns för mycket algmedel i poolen. Undvik algmedel under en period.

Det finns en svart rand vid poolkantens vattenlinje.

Det har regnat mycket och av det sura regnet bildas det svarta ränder. Sänk vattennivån och tvätta rent kanten.

Poolen läcker.

Tänk på att vattnet dunstar ca 1 cm om dagen. Men om det försvinner mer vatten så stäng av reningsverket och sätt igen poolens in- och utlopp. Om vattennivån fortfarande sjunker kontrollera alla skarvar, rör, kopplingar, slangar och lampor för läckage. Annars är det bara att avvakta. Där vattennivån stannar, där finns läckan. Laga den med lagningssats eller kontakta poolsupporten hos din återförsäljare. Tänk på att om poolen töms helt på vatten så krymper linern. Töm den därför på kvällen och fyll genast på med nytt vatten innan solen går upp igen. Om du ska passa på att rengöra duken samtidigt så gå barfota för att undvika att det blir skador.

Kakelplattor och färg släpper.

För låg kalkhalt med ett lågt pH-värde kan orsaka att färg och plattor släpper i betongpooler. Justera värdet. För att måla eller kakla om poolen ska vattnet tömmas långsamt enligt tillverkarens instruktioner för att undvika sprickbildning.

Det bildas rost på stegar och metalldelar.

Om pH-värdet är för lågt så blir vattnet korrosivt. Om värdet är för högt blir vattnet mjukt. Ett instabilt pH-värde kan bero på en för låg alkalinitet. Mät och justera värdena och ta bort rostfläckarna med ett surt rengöringsmedel.

Klorförbrukningen är för hög.

Då badbelastningen är hög eller om det är varmt och soligt går det åt mycket klor. Chockklorera och använd poolskydd mot UV-strålarna som annars bryter ned kloret.

Vattnet blir inte varmt.

Tänk på att värmen ökar långsamt; en till två grader per dygn om poolen är täckt. Om problemen kvarstår kontakta din återförsäljare.

Cirkulationspumpen tjuter och suger luft.

Det finns för lite vatten och för mycket luft i systemet. Ta bort skräp från silen och se till att det finns tillräckligt mycket vatten i poolen.

Text: Suzanne Linge

 

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar