Pool med bra vatten har goda förutsättningar del 2

PoolFoto:Pool Store

Regelbunden och noggrann rengöring av poolen håller vattnet rent och fritt från smuts och bakterier.

Med ett pooltak eller poolskydd håller du den värsta smutsen ute och värmen inne. Försök dock se till att vattnet håller max 30 grader.

Löv, insekter och annat grov smuts på vattenytan tar man bort med en håv på ett teleskopskaft. Skräp på poolbotten tar man bort med en bottensug. Eventuella smutsränder på poolens kanter tvättas bort med ett speciellt rengöringsmedel och missfärgningar av metaller kan tas bort med ett surt rengöringsmedel vid behov.

Mindre partiklar filtreras bort genom ett sand- eller polyesterfilter i poolens mekaniska reningsverk. Reningsverket ska kunna omsätta poolvattnet minst 4 gånger per dygn för att vara effektivt. För att undvika stopp i systemet bör silkorgen i bräddavloppet och i pumpen tömmas regelbundet. Filtret bör även rengöras genom backspolning en gång i veckan eller var fjortonde dag.

För att få bort de allra minsta smutspartiklarna och desinficera vattnet använder man kemikalier. Här gäller det att ha rätt kemikalie i rätt mängd för ett lyckat resultat. Det vanligaste medlet är klor men det finns även andra medel. Klor tillsätter man oftast i pulver eller puckar.

Det kallas för bundet klor eller kloraminer.

Det finns flera olika sorters klor. Fritt klor kallas det klor som är verksamt i vattnet. Det luktar inte eller irriterar hud eller slemhinnor. Men när fritt klor reagerar med smuts bildas något som kallas för bundet klor eller kloraminer. Detta klor är helt overksamt och det luktar och irriterar. Chockklor används då för att frigöra det bundna kloret.
Chockklor brukar även användas vid öppning och stängning av poolen, då det är hög badbelastning, mycket regn, varmt eller väldigt mycket alger. Har man en allt för hög klorhalt i sin pool kan man använda så kallat Antiklor som genast reducerar klorhalten. Fyrfunktionsklor är en annan typ av klor som man kan tillsätta i vattnet. Det innehåller, förutom klor, även algmedel, flockningsmedel och klor stabilisator.
Istället för klor kan man även använda en saltvattengenerator som håller vattnet rent.

Algmedel är en annan kemikalie som tillsätts vid behov då man har mycket alger i vattnet. Sedan finns det så kallade flockningsmedel som binder och klumpar ihop mindre partiklar så att de fastnar i rengöringsfiltren.
För att minimera behovet av kemikalier i poolen bör man se till att använda poolskydd samt duscha innan man hoppar i badet. Och kom ihåg att kemikalierna ska tillsättas i vattnet istället för tvärtom. Ta en kemikalie i taget och förvara medlen torrt och svalt utom räckhåll för djur och barn.

LÄS MER OM SPABAD
LÄS MER OM GRÖNA TAK
LÄS MER OM KAFFEMASKINER

Text Suzanne Linge

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar