Vad ska man tänka på inför en renovering i ett badrum

Svensk Våtrumskontrolls, GVKs tips till er om vad ni ska tänka på inför en renovering i ett badrum:
Ju bättre planering – desto bättre utfall. Det finns många saker att tänka på innan man beställer ett våtrumsarbete. För det första måste fastighetens förutsättningar tas i beaktning. Är det till exempel fråga om nyproduktion eller en renovering av ett badrum? Finns det kända problem i fastigheten eller ska man göra ingrepp som äventyrar fastighetens hållfasthet eller säkerhet så måste en särskilt kunnig person rådfrågas, till exempel en byggnadstekniker eller fukttekniker. Ta ställning till om tätskiktet (av plastmatta) ska täthetskontrolleras innan arbetet utförs. Det kan spara både tid och pengar.
Anlita ett GVK-auktoriserat företag. Då får du ett kvitto på att företaget har kvalitetsrutiner och att det följer våra branschregler. Du kan jämföra företagets arbete mot branschreglerna och hantverkarna är formellt behöriga. GVK- företagens arbeten kontrolleras också löpande av GVKs kontrollanter via stickprovskontroller. På  gvk.se/hitta-foretag finner du en lista med auktoriserade företag. När du anlitar ett GVK-auktoriserat företag, kontrollera att våtrummet är anmält till GVKs kvalitetssystem för stickprovskontroller!
Att välja entreprenör kan vara svårt. GVK guidar dig och ger dig en trygghet. Du kan till exempel enkelt kontrollera om montören har formell kompetens genom att be att få se hans eller hennes behörighetsbevis. Genom att anlita ett GVK-auktoriserat företag försäkrar du dig om att din försäkring täcker kostnaden för eventuella skador om något skulle gå fel. Alla försäkringsbolag har nämligen som villkor att gällande branschregler ska ha följts vid arbetets utförande för att du ska få ut full ersättning. Begär alltid att få en kopia på våtrumsanmälan, detta är din värdehandling, innan jobbet påbörjas. Du som beställare kan också efterfråga ett våtrumsintyg, som kan utfärdas efter utfört arbete. Intyget anger att våtrumsinstallationen och arbetet är utfört enligt GVK.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar